Ariënsinstituut > Een nieuw studiejaar met nieuwe studenten

Een nieuw studiejaar met nieuwe studenten

Met de jaarlijkse herdenking van Alphons Ariëns (1860-1928) in Maarssen begon op zondag 28 augustus ook het studie- en vormingsjaar voor de studenten op het Ariënsinstituut. Bij het graf van Alphons Ariëns ging mgr. H. Woorts voor in een korte gebedsdienst.

De studenten hadden zich enkele dagen eerder al in het Ariënsinstituut verzameld voor de introductieweek. Naast Serge Bourgonje, priesterstudent van het Aartsbisdom Utrecht, zijn er vijf nieuwe bewoners: twee priesterstudenten van het bisdom Groningen-Leeuwarden, een priesterstudent van het bisdom Rotterdam en twee studenten die theologie aan de TST studeren en graag deel uitmaken van de gemeenschap. De Utrechtse priesterstudent James Keuben is inmiddels verhuisd naar De Meern waar hij zijn pastorale stage doet in de parochie Licht van Christus.

Op de vroege ochtend van zondag 28 augustus maakten de studenten samen met enkele parochianen de traditionele stille tocht van de kerk naar de begraafplaats. Deze werd muzikaal begeleid door enkele cantores. Aansluitend vond de feestelijke Eucharistieviering plaats in de H. Hartkerk waar Ariëns zelf van 1908 tot 1926 pastoor is geweest.
Mgr. Woorts stond in zijn preek stil bij de “momenten of ontmoetingen in ons leven die je altijd bijblijven en die je ergens de ogen voor hebben geopend, momenten, ontmoetingen die misschien onverwacht waren en waarvan je achteraf als gelovige denkt: dit was geen toeval, hierdoor heeft God mij iets willen zeggen.”
Hij had zo’n ontmoeting tijdens zijn studie aan de priesterleiding, toen hij een aantal weken in Manilla verbleef. Daar raakte hij kort na aankomst zijn reisgenoten kwijt en had een bijzondere ontmoeting met een oude man die hem onder meer duidelijk maakte: “We are brothers” – “wij zijn broers.”

Mgr. Woorts stond ook stil bij de groeiende armoede en de vluchtelingencrisis in Nederland. Hij riep in herinnering wat Jezus van ons verlangt: “Jezus spoort ons aan Hem te volgen en – indachtig ook de eerste lezing – bescheiden te blijven, niet te koop te lopen met en eigen eer te zoeken in wat je te geven hebt of bereikt hebt of zult bereiken.”
Wie dat zeker deed, was de beroemde priester van het Aartsbisdom Utrecht, Alphons Ariëns. “Hij heeft zich enorm ingezet voor de arme fabrieksarbeiders in Twente, voor sociale gerechtigheid en verbetering van hun leefomstandigheden én voor hun geestelijke verheffing. Voor dat alles heeft hij – vanwege de financiële schulden die hij daarom had gemaakt – uiteindelijk ook zijn gouden kelk verkocht, gekregen van zijn moeder bij zijn priesterwijding. Ariëns heeft al zijn liefde, geloof en krachten gegeven om zijn naaste in nood te helpen en verheffen, als kapelaan in Enschede en als pastoor in Steenderen en in Maarssen. Dat deed hij vanuit een diepe verbondenheid met onze Heer Jezus en daarmee God zelf. Hij besteedde dan ook veel aandacht aan persoonlijk gebed en waardige viering van de H. Mis,” aldus mgr. Woorts.

Eenmaal terug op het Ariënsinstituut voegde rector Kuipers zich bij de groep. Hij kon niet bij de plechtigheden in Maarssen zijn vanwege het eerste studieweekend op Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in het Brabantse Hoeven, waarvan hij sinds vorig jaar eveneens rector is. De dag werd informeel afgesloten met een gezellige barbecue op het pleintje van het Ariënsinstituut.