Ariënsinstituut > Viering en Pubquiz sluiten studiejaar Ariënsinstituut af

Viering en Pubquiz sluiten studiejaar Ariënsinstituut af

Het studie- en vormingsjaar op het Ariënsinstituut werd op 1 juli officieel afgesloten. James Keuben, die het komend studiejaar zijn pastorale stage doet in de parochie Licht van Christus (Vleuten-De Meern), werd tijdens een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal aangesteld tot het dienstwerk van acoliet. Aansluitend verzamelden de aanwezigen zich op het Ariënsinstituut voor een informeel programma en de traditionele barbecue.

Kardinaal Eijk was hoofdcelebrant tijdens de Eucharistieviering. Hij stond in zijn preek stil bij de Evangelielezing, waarin Matteüs heel bescheiden over zijn eigen roeping schrijft: “In die tijd, toen Jezus verder ging, zag Hij iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette, en Hij zei tot hem: ‘Volg Mij.’ De man stond op en volgde Hem.” Jezus bezocht zijn woning waar ook vele tollenaars en zondaars met Jezus en Zijn leerlingen aan tafel aanlagen. Dit tot ergernis van de Farizeeën. Kardinaal Eijk: “Ook toen al had de belastingdienst dus geen beste naam, dat is tegenwoordig nog net zo. Maar destijds deden de tollenaars aan zelfverrijking, hetgeen oogluikend werd toegestaan door de Romeinen. Die kochten daarmee steun.” Tot de Farizeeën zei Jezus: “Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken,” zo memoreerde kardinaal Eijk.
Net als Matteüs is ook James geroepen door Jezus, “en wel op zeer jonge leeftijd. Als kind wilde James al priester worden, dat vertelde hij ook aan zijn pastoor. Ik kreeg het ook te horen toen ik voor een viering naar Enschede kwam maar dacht wel: dat moeten we nog maar afwachten. En kijk eens aan: vandaag is je aanstelling tot acoliet, wat in het verleden één van de lagere wijdingen werd genoemd. Binnenkort ga je op stage in de parochie Licht van Christus, bij pastoor Ambting. Ik wens je daar heel veel succes.”

Rector Kuipers blikte tijdens het middagprogramma op het Ariënsinstituut kort terug op het afgelopen studiejaar. “Het was een goed jaar,” aldus rector Kuipers. Hij merkte op dat corona nog wel invloed had, maar minder dan het jaar tevoren. Ook noemde hij enkele hoogtepunten, die sterk uiteen liepen. Zo kwamen er (eindelijk) nieuwe douches, startte een goedbezochte maandelijkse filmavond rond de serie ‘Catholicism’ van bisschop Barron en was er op 13 november 2021 de diakenwijding van Erik Rozeman. Ook het Kerstdiner, de retraite (dit keer in de St. Adelbertabdij in Egmond) en de Meeleefdagen tijdens het Paastriduüm konden na de afgedwongen corona-pauze weer georganiseerd worden. Kuipers: “Op 18 juni was het grot feest voor ons bisdom, want toen werd Erik tot priester gewijd. Het was een indrukwekkende en goedbezochte viering. De dag erna waren we in Hengelo voor zijn eerste heilige Mis en de festiviteiten die daarbij horen.”
Om de aanstelling van James Keuben tot acoliet niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, gaf rector Kuipers hem een pyxis (hostiedoosje). Ook kreeg hij een pentekening van het Ariënsinstituut, een traditioneel geschenk voor de studenten die met hun pastorale stage beginnen en het huis verlaten. Nieuwe bewoners zijn er gelukkig ook, aldus rector Kuipers: enkele priesterstudenten en twee theologiestudenten zullen vanaf komend studiejaar hun intrek nemen in het Ariënsinstituut.
Vervolgens konden de aanwezigen, die daarvoor in vijf groepen werden opgedeeld (de teams Willibrord, Martinus, Catharina, Ludger en Titus), hun kennis testen met een Pubquiz van 60 vragen. Deze waren verdeeld in zes categorieën, waarvan er vijf een rooms-katholieke signatuur hadden. En dus moesten de aanwezigen zich buigen over meer en minder bekende christelijke afbeeldingen, katholieke curiosa en foto’s van bekende Nederlandse katholieken. Een muziekronde ontbrak uiteraard niet.

Een dag later werd ook het cursusjaar afgesloten van de opleiding tot permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent. Zes cursisten kregen een certificaat en kunnen nu een zending van de aartsbisschop aanvragen. Dit zijn:

Catecheet
Simone Meijerink (HH. Paulus en Ludgerparochie)
Jacqueline de la Rie (H. Maria Magdalenaparochie)
Hans de Kruijff (H. Johannes de Doperparochie)
Margje Hengeveld (St. Lucasparochie)

Diaconaal assistent
Musie Sium (HH. Paulus en Ludgerparochie)
John van Kempen (HH. Martha- en Mariaparochie)