Gewone giften

Deze giften zijn aftrekbaar als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De giften zijn gedaan aan een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd als ANBI.
  2. U kunt aantonen m.b.v. schriftelijke stukken (bankafschriften) dat u deze giften heeft gedaan.
  3. De gedane giften zijn hoger dan het drempelbedrag en lager dan het maximale aftrekbedrag.

Het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht is een kerkelijke instelling. Kerkelijke instellingen zijn automatisch als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekwalificeerd.

Het drempelbedrag is 1% van het verzamelinkomen, met een minimum van € 60,-. Het bedrag dat hoger is dan deze 1% is aftrekbaar tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen.

(Voorbeeld: Bij een inkomen van € 27.500,– is het drempelbedrag € 275,-. Aftrekbaar is dan het bedrag tussen € 275 en € 2.750.)

U kunt uw gift overmaken op IBAN NL64 ABNA 0810 4964 88, t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht te Utrecht.