Ariënsinstituut > Nationale Roepingenweek: estafette van gebed

Nationale Roepingenweek: estafette van gebed

Met een nachtelijke bedevaart in het bisdom Haarlem-Amsterdam is op 3 november de Nationale Roepingenweek van start gegaan. Belangrijk element in deze themaweek is een icoon van de heilige Willibrord, de patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie. Patrick Kuipers, rector van de Utrechtse priesteropleiding en voorzitter van het nationale Roepingenoverleg: “Op voorspraak van St. Willibrord willen we deze week bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.” De week wordt zaterdag 9 november afgesloten in het Aartsbisdom Utrecht: dan is er om 9.30 uur een speciale viering in de Vredeskapel van de St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36) met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk.

In deze Nationale Roepingenweek gaat er een estafette van gebed door de verschillende bisdommen. Elk bisdom is op een toegewezen dag aan de beurt om extra aandacht te geven aan het gebed om roepingen, bijvoorbeeld via de voorbede in de Eucharistie of een gebed voor roepingen tijdens het rozenkransgebed, de eucharistische aanbidding of aan het einde van de H. Mis.

Zo vierde mgr. Van den Hende op maandag 4 november de Eucharistie bij de Rotterdamse priester- en diakenopleiding Vronesteyn en bezoekt bisschop Smeets van Roermond woensdag 6 november Grootseminarie Rolduc. Tijdens een plechtige vesperviering en Heilig Uur om 17.00 uur in de abdijkerk van Rolduc wordt stilgestaan bij de Roepingenweek. Donderdag 7 november, op het hoogfeest van de H. Willibrord, patroonheilige van Nederland, gaat bisschop Van den Hout voor in de Eucharistieviering van 12.30 uur in de Sint-Jozefkathedraal te Groningen.

Ook vanuit de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) wordt meegewerkt aan dit initiatief. Zeven kloostergemeenschappen – één per bisdom – zorgen in één van hun vieringen voor roepingenaandacht. Op die manier ontstaat er een zevendaagse estafette. In het Aartsbisdom Utrecht bidden de zusters karmelietessen OCD in Arnhem op zaterdag 9 november om roepingen tijdens de Vespers (17.30 uur). Klik hier voor een overzicht van de vieringen bij de verschillende kloostergemeenschappen.