Ariënsinstituut > Nationale Roepingenweek primeur in Nederland

Nationale Roepingenweek primeur in Nederland

Dit jaar organiseert de R.-K. Kerk in Nederland voor het eerst een Nationale Roepingenweek. Van zondag 3 t/m zaterdag 9 november zijn er in de bisdommen speciale vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. Ook vanuit de Konferentie Nederlandse Religieuzen wordt meegewerkt aan dit initiatief van het landelijke Roepingenoverleg. In het Aartsbisdom Utrecht is de viering op zaterdag 9 november, om 9.30 uur. Kardinaal Eijk is dan hoofdcelebrant tijdens een speciale viering in de Vredeskapel van de St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36). Belangrijk element in deze Nationale Roepingenweek is een icoon van de heilige Willibrord, de patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie.

Patrick Kuipers is rector van de Utrechtse priesteropleiding en voorzitter van het nationale Roepingenoverleg. “Met dit initiatief willen we laten zien dat het menens is: Nederland heeft een groeiend priestertekort en veel religieuze ordes en congregaties hebben geen aanwas. Als we als gelovigen niet vragen om nieuwe roepingen, zal de Heer ze ook niet geven. Vandaar deze speciale gebedsestafette in de zeven bisdommen. Waar mogelijk zal de lokale bisschop voorgaan tijdens deze vieringen. En we hopen natuurlijk dat de aandacht voor roepingen na deze week doorgaat,” zegt Kuipers.

Op de icoon van de heilige Willibrord die centraal staat tijdens deze Roepingenweek, staan ook momenten uit het leven van deze heilige afgebeeld. Kuipers: “Willibrord is een blijvend voorbeeld, omdat ook hij in lastige omstandigheden moed bleef houden en het geloof verspreidde. Daarvoor zijn de komende jaren priesters, diakens en religieuzen broodnodig.”

Programma:

  • Zondag 3 november 2019: bisdom Den Bosch
  • Maandag 4 november 2019: bisdom Rotterdam
  • Dinsdag 5 november 2019: bisdom Haarlem-Amsterdam
  • Woensdag 6 november 2019: bisdom Roermond
  • Donderdag 7 november 2019 (Hoogfeest H. Willibrord): bisdom Groningen-Leeuwarden
  • Vrijdag 8 november 2019: religieuzen KNR
  • Zaterdag 9 november 2019: Aartsbisdom Utrecht