Ariënsinstituut > Zomernieuwsbrief Ariënsinstituut verschenen

Zomernieuwsbrief Ariënsinstituut verschenen

Eind juli hebben de leden van de gebedskring rondom het Ariënsinstituut Nieuwsbrief nr. 29 ontvangen. Hierin blikt rector Kuipers terug op het afgelopen studiejaar en noemt daarbij een aantal “bijzondere momenten die het jaar reliëf gaven.”

Rector Kuipers: “Eén van die momenten was de start in september van de nieuwe opleidingen tot onbezoldigd permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent. Veertien cursisten uit ons hele bisdom hadden zich aangemeld om zich te laten vormen en toerusten om in de toekomst een bijdrage te kunnen leveren aan het pastoraat in de parochie. Wat mij raakte, was de motivatie van deze mensen om te leren en zich te verdiepen. Zij volgden colleges, maar spraken ook veel met elkaar over hun eigen ervaringen in de geloofsgemeenschappen waar zij uit voortkomen. In september start een nieuwe groep aan het eerste jaar. In alle bescheidenheid wordt hier een fundament gelegd voor een nieuwe vorm van pastoraat voor de toekomst.”

Daarnaast noemt hij de komst van dr. A. ten Klooster als studierector van de priesteropleiding alsook de jaarlijkse retraite in de Veertigdagentijd. Daarvan is verderop in de Nieuwsbrief een kort verslag opgenomen. Verder in deze editie: verslagen van de feestelijke afsluiting van het studiejaar en de ontmoetingsdag van de gebedskring, de recent verschenen congresbundel naar aanleiding van de impulsdag roepingenpastoraat in november 2018 en de aankondiging van de diaken- en priesterwijding van Gauthier de Bekker.

Klik hier om de Nieuwsbrief te lezen