Ariënsinstituut > Afsluiting van het studiejaar

Afsluiting van het studiejaar

Het afgelopen weekend stond in het teken van de afsluiting van het studiejaar op het Ariënsinstituut. Op vrijdag 25 juni was het de beurt aan de priesterstudenten en op zaterdag 26 juni werd het cursusjaar voor de diakenstudenten en de toekomstige catecheten en diaconaal assistenten feestelijk afgesloten.

De slotmiddag van de priesteropleiding begon met een plechtige Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal waarin mgr. H. Woorts de celebrant was. Hij preekte naar aanleiding van de lezingen over geduld en vertrouwen. Abraham (Eerste lezing) noemde hij hét schoolvoorbeeld van geduld: toen hij 75 was, kreeg hij de opdracht van God om alles achter te laten om de vader van een groot volk te worden. Daarna duurde het nog 25 jaar voordat hij zelf vader zou worden. Geduld en vertrouwen had ook de melaatse (Evangelie). Hij liet het helemaal over aan Jezus: niet ík wil, maar “als Gij wilt, Heer.” Dat doet volgens de Utrechtse hulpbisschop denken aan “uw wil geschiede” uit ons dagelijks gebed en de woorden van Jezus “Mijn Vader … niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt.” Mgr. Woorts: “Wij hier bijeen, geestelijke kinderen van Abraham en Sarah dankzij Jezus, kijken terug op de afgelopen maanden en kunnen hopelijk zeggen dat we zijn gegroeid in geduld en vertrouwen door het aan de Heer over te laten.”
Tijdens deze viering werd Dennis Mastwijk tot acoliet aangesteld en James Keuben ontving de aanstelling tot lector. Voor beiden is dit een verdere stap op de weg naar het priesterschap. Dennis begint na de zomer aan zijn pastorale stage in Hengelo, Delden en Borne en omgeving en James begint aan het tweede jaar van zijn master.
Gelukkig konden er dit jaar – zij het op bescheiden schaal – ook weer gasten voor deze slotmiddag worden uitgenodigd. Na de viering werd het gezelschap ontvangen op het Ariënsinstituut, waar na de koffie een gezellige Muziekbingo werd gehouden – geheel coronaproof. De middag werd traditiegetrouw afgesloten met een heerlijke barbecue.

Op zaterdagmorgen vond de slotbijeenkomst plaats van de opleidingen tot permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent. Mgr. Th. Hoogenboom was de hoofdcelebrant in de Eucharistieviering in de kathedraal waarin twee diakenkandidaten tot acoliet werden aangesteld. Antoon van Gaans (De Bilt) en Richard Meijer (Hoonhorst) doen momenteel hun pastorale stage in een van de parochies van het aartsbisdom en hopen aan het begin van het nieuwe kalenderjaar gewijd te kunnen worden. Mgr. Hoogenboom stond in zijn preek stil bij de Romeinse centurion, die Jezus vroeg om zijn dienaar te genezen. “Vandaag ontmoeten we in het Evangelie onze Heer Jezus Christus als geneesheer, als medicus. Maar niet een medicus die zijn heilzame werk doet in de steriele omgeving van een ziekenhuis,” aldus mgr. Hoogenboom “Paus Franciscus zei ooit in een toespraak voor het Angelusgebed: ‘De menigte, getekend door lichamelijk lijden en geestelijke ellende, vormt als het ware ‘de vitale omgeving’ waarin Jezus’ zending wordt volbracht, bestaande uit woorden en gebaren die helen en troosten. Jezus is niet gekomen om redding te brengen in een laboratorium: Hij preekt niet in een laboratorium, los van de mensen: Hij is te midden van de menigte! In het midden van de mensen! Bedenk dat Jezus het grootste deel van zijn openbare leven op straat doorbracht, onder de mensen, het Evangelie predikend, lichamelijke en geestelijke wonden helend.’ … Het Evangelie van vandaag nodigt ons uit om in het voetspoor van de centurion Jezus te vertellen over ons lijden of het lijden dat we op onze levensweg tegenkomen, vooral in onze broeders en zusters die we ontmoeten.”

Mgr. Hoogenboom benadrukte dat de aanstelling tot acoliet een belangrijk markeringspunt is in de voorbereiding op de diakenwijding: “Hierdoor worden jullie bevestigd op de weg van opleiding en vorming die jullie gaan. De acoliet is aangesteld om de diaken bij te staan en om de priester te dienen. Het is dus zijn taak de misdienaars bij te staan, de diaken en de priester bij te staan in de liturgische handelingen, in het bijzonder bij de viering van de H. Mis.”

Terug op het Ariënsinstituut presenteerden vier cursisten van de catechetenopleiding het project dat zij het afgelopen parochieseizoen hebben opgezet en uitgevoerd. Helga Baars heeft in de parochies H. Lebuinus en H. Kruis meegeholpen aan digitale catechese voor kinderen en jongeren. Aurore Boersma uit de St. Willibrordusparochie liet zich inspireren door de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus en heeft aandacht gevraagd voor duurzaamheid en bewustwording. Petra Hetterscheid van dezelfde parochie richtte zich op de verdergaande samenwerking van verschillende clusters tot één werkgroep voor de Eerste Heilige Communie. Ellen van Olst uit de H. Maria Magdalenaparochie heeft van de nood een deugd gemaakt en zette met een werkgroepje een serie online kinderwoorddiensten op voor de zondagen in de Veertigdagentijd en daarna. De vier cursisten ontvingen aan het einde van de ochtend uit handen van rector Patrick Kuipers en supervisor Ellen Hogema het getuigschrift van de opleiding. Zij komen nu in aanmerking voor een zending als catecheet in hun parochie. De bijeenkomst werd besloten met een uitgebreide lunch.
Na de zomervakantie, op zaterdag 4 september, starten acht nieuwe cursisten aan de opleiding tot respectievelijk diaken, catecheet of diaconaal assistent.