Ariënsinstituut > Ariënsinstituut werft kandidaten voor nieuw studiejaar

Ariënsinstituut werft kandidaten voor nieuw studiejaar

Het Ariënsinstituut kijkt voorzichtig vooruit en wil plannen maken voor het nieuwe studiejaar. Het opleidingsinstituut van het Aartsbisdom Utrecht voor priesters, diakens, catecheten en diaconaal assistenten “heeft als voornemen om in september 2021 wederom te beginnen met een nieuw studiejaar,” schrijft rector Kuipers in een brief die deze week aan de leden van de pastorale teams in het aartsbisdom is gestuurd.

Rector Kuipers: “In een aantal parochies zijn inmiddels catecheten en diaconaal assistenten werkzaam met een zending van de bisschop – hun inzet en initiatieven kunnen rekenen op veel waardering van de parochianen en van de leden van het pastoraal team. Zij blijken een duidelijke toegevoegde waarde voor het pastorale werk.”
Kuipers vraagt aan de leden van de pastorale teams “medewerking en enthousiasme om binnen uw parochie op zoek te gaan naar gemotiveerde kandidaten die één van deze opleidingen kunnen en willen volgen en die u in de toekomst in het pastoraat kunnen ondersteunen. Daarbij is een belangrijke vraag die u zichzelf kunt stellen of u toekomstige samenwerking met de kandidaat ziet zitten en of er in de parochieorganisatie behoefte is aan deze (onbezoldigde) functie.”
Kandidaten kunnen vanuit de parochies worden voorgedragen tot uiterlijk 1 juni a.s., daarna vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Het nieuwe studiejaar start in september.

De verschillende opleidingen van het Ariënsinstituut op een rij:

Priester
Het Ariënsinstituut is in het aartsbisdom vooral bekend als priesteropleiding. Ook voor de toekomst zoekt het aartsbisdom mannen die de Heer als priester willen dienen. Naast de fulltime opleiding in Utrecht is er voor kandidaten die vanuit hun beroep priester willen worden een weekendopleiding op Priester- en Diakenopleiding Bovendonk van het bisdom Breda.

Diaken
Diaken betekent letterlijk: ‘dienaar’. Het dienen van God en de mensen is een opdracht voor de hele Kerk en voor iedere christen. De diaken herinnert de christelijke gemeenschap aan de opdracht tot dienstbaarheid, doordat hij krachtens de wijding op een bijzondere wijze het dienstwerk van Christus tegenwoordig stelt. Voor toelating tot de opleiding tot onbezoldigd permanent diaken gelden eigen criteria.

Catecheet
Het Aartsbisdom Utrecht maakt werk van goed geschoolde vrijwilligers die als catecheet zich met geloof en deskundigheid in de parochie inzetten voor het geloofsonderricht. Dit doen zij onder de verantwoordelijkheid van de pastoor en in afstemming met hem en de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen (steeds voor een periode van vier jaar) van de aartsbisschop een zending ontvangen als medewerker in de parochiecatechese.

Diaconaal assistent
Een diaconaal assistent is een goed geschoolde vrijwilliger met hart voor caritas en diaconie, die in de parochie actief is op het gebied van caritas en diaconie. De diaconaal assistenten werken vanuit de Liefde voor de Naaste die ons door Jezus Christus is voorgeleefd, onder verantwoordelijkheid van de pastoor en in overleg met hem en de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen (steeds voor een periode van vier jaar) van de aartsbisschop een zending ontvangen als diaconaal assistent.