Ariënsinstituut > Twee diakenstudenten opgenomen onder de wijdingskandidaten

Twee diakenstudenten opgenomen onder de wijdingskandidaten

Tijdens een feestelijke Eucharistieviering op het Ariënsinstituut heeft kardinaal Eijk, de aartsbisschop van Utrecht, op zaterdag 17 april de admissio verleend aan Wim Kremer (De Bilt) en Jos Ramaker (Dalfsen), waarmee zij officieel aanvaard zijn als kandidaten voor de wijding tot diaken.

Gezien de bijzondere richtlijnen rond de bestrijding van het coronavirus vond de viering plaats in de grote zaal van het Ariënsinstituut, waar beide kandidaten ook hun vorming tot het permanent diaconaat ontvangen. Daardoor was er ook gelegenheid om enkele gasten uit te nodigen, hetgeen de plechtigheid extra glans gaf.

In zijn homilie refereerde kardinaal Eijk aan de eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen waarin beschreven wordt hoe er zeven mannen “van goede faam, vol van geest en wijsheid” tot het ambt van diaken worden geroepen. Door de handoplegging van de apostelen werden zij gewijd. Zo worden ook in onze dagen mannen geroepen, gewijd en gezonden tot de drievoudige taak van de diaken: liturgie, verkondiging en liefdewerken.

Bij de aanvaardingsritus beloofden beide kandidaten om hun voorbereiding op een goede wijze te voltooien en zich meer en meer aan Christus te binden. Aan het einde van de viering overhandigde kardinaal Eijk hun de officiële verklaring van deze bijzondere stap. Na afloop was er gelegenheid om nog even na te praten, voordat de gasten afscheid moesten nemen en de kardinaal begon aan zijn college moraaltheologie.