Spirituaal Te Velde O.S.B.

Met ingang van 1 september 2019 is broeder J. te Velde O.S.B. benoemd tot spirituaal van het Ariënsinstituut. Als zodanig is hij belast met de geestelijke begeleiding van de seminaristen van het aartsbisdom.

Johan te Velde (* 1954) is geboren in Stadskanaal waar hij ook de middelbare school bezocht. Hij studeerde in 1981 af aan de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht in systematische theologie en liturgie en was daarna ruim dertig jaar lang werkzaam in het basispastoraat, de liturgische toerusting van pastores en parochianen en het bisdombestuur van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Naast zijn pastoorschap was hij vanaf 1994 deken van Leeuwarden en aansluitend van 2003 tot 2012 vicaris van de bisschop. In 2012 trad hij in in de Benedictijner St. Willibrordsabdij te Doetinchem. Hij publiceerde Thuiskomen in de liturgie. Liturgische catechese voor parochianen (2008), Bidden naar het oosten, gebedsrichting in spiritualiteit en liturgie (2010), Het verhaal van het altaar, een dynamisch fenomeen in de christelijke liturgie (2013) en diverse artikelen (klik hier voor een overzicht van zijn publicaties).

In 2014 startte hij, bij prof. dr. Joris Geldhof, een doctoraatsonderzoek op het terrein van de liturgiehervorming en de rol van de traditie daarin. In zijn proefschrift Liturgiehervorming evalueren met behulp van een theologisch traditiebegrip, verdedigd te Leuven op 13 oktober 2017, stelt hij een viertal aan het traditiebegrip ontleende criteria voor ter evaluatie van liturgische hervormingen. In de abdij is hij onder meer koster, bibliothecaris, docent Bijbel en liturgie voor het noviciaat, tuinman en oblatenvader.