Nieuws


Ariënsinstituut sluit studiejaar traditioneel af

Het Ariënsinstituut hield op 28 juni de afsluiting van het studie- en vormingsjaar. De slotmiddag begon met een Eucharistieviering uit dankbaarheid in de St. Catharinakathedraal, met kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. Aansluitend vond in het Ariënsinstituut het inhoudelijke gedeelte plaats: Bernadet Albers en diaken Marc Brinkhuis vertelden over het project ‘Parochie in beeldverhalen’. Daarna was het tijd voor de traditionele barbecue.

Lees verder

Nieuwe studierector voor het Ariënsinstituut

Aan het einde van 2023 heeft de Utrechtse diaken- en priesteropleiding het Ariënsinstituut afscheid genomen van dr. Anton ten Klooster als studierector. Vijf jaar lang heeft hij deze functie met grote betrokkenheid en deskundigheid vervuld. Hij begeleidde studenten bij hun studie en verzorgde colleges voor het Theologicum Johannes Paulus II (voor kandidaten met een Havo-achtergrond).

Lees verder

Zomereditie 2023 Nieuwsbrief verschenen

De leden van de Diocesane Gebedskring hebben deze week de zomereditie van de Nieuwsbrief van het Ariënsinstituut ontvangen. Hierin schrijft rector Kuipers over het afgelopen jaar, “waarin veel is gebeurd. Dankbaarheid overheerst. Dankbaarheid naar God die ons zijn genade en kracht heeft geschonken, op moeilijke momenten wanneer we afscheid moesten nemen van priesterstudenten, maar vooral ook op de vele mooie momenten.”

Lees verder

In memoriam: Piet Rentinck

Op 16 maart 2023 overleed Piet Rentinck in de leeftijd van 83 jaar. Velen kennen hem als pastor en pastoor en als oud vicaris-generaal van het Aartsbisdom Utrecht, maar hij was ook de oprichter en eerste rector van het Ariënskonvikt. Met dankbaarheid kijken wij terug op zijn pionierswerk en herinneren wij ons zijn inzet voor de Utrechtse priesteropleiding waaraan hij meer dan 13 jaar leiding heeft gegeven.

Lees verder

Zomereditie 2022 Nieuwsbrief verschenen

De leden van de Diocesane Gebedskring hebben deze week de zomereditie van de Nieuwsbrief van het Ariënsinstituut ontvangen. Hierin schrijft rector Kuipers over keuzes maken: “Een priester- en diakenopleiding wil mensen helpen om tot de juiste onderscheiding te komen en zo uit te groeien tot de mens waartoe zij geroepen zijn. Dat betekent dat er gedurende die periode van onderscheiding keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes die voor het leven van hen die het betreft ingrijpend kunnen zijn.”

Lees verder

Eerste Nieuwsbrief 2022 verschenen

De leden van de Diocesane Gebedskring hebben de eerste Nieuwsbrief van 2022 ontvangen van het Ariënsinstituut. In zijn bijdrage signaleert rector Kuipers onder meer enkele zorgen van lokale geloofsgemeenschappen: Komen de mensen wel terug na de lockdowns en de beperkingen van de afgelopen twee jaar? Hoe staan we er financieel voor en wat moet er gebeuren met onze kerkgebouwen? Lukt het ons om in stand te houden wat we belangrijk vinden en waar zetten we op in voor de toekomst?

Lees verder

Parochieavond in aanloop naar diakenwijding

In de geloofsgemeenschap van de H. Lambertus te Hengelo werd op donderdag 28 oktober een parochieavond gehouden in aanloop naar de diakenwijding van Erik Rozeman op zaterdag 13 november. De avond begon met een Eucharistieviering in de St. Lambertusbasiliek waar rector Patrick Kuipers van het Ariënsinstituut voorging. Pastoor Jurgen Jansen van de parochie De Goede Herder concelebreerde en Erik zelf assisteerde als acoliet.

Lees verder

Ariënsherdenking: ‘Ariëns is groot voorbeeld voor ons’

In Maarssen vond op 29 augustus de jaarlijkse Ariënsherdenking plaats. Bij het graf van Alphons Ariëns was een gebedsviering met mgr. Hoogenboom als agens, gevolgd door een Eucharistieviering in de nabijgelegen H. Hartkerk. Voor de studenten van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut geldt deze herdenking als de opening van het nieuwe studie- en vormingsjaar. Zij waren dan ook aanwezig bij de viering. Rector Kuipers moest dit jaar helaas verstek laten gaan vanwege het eerste studieweekend op Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Lees verder

Filmavonden over het katholieke geloof

In het seizoen 2021 – 2022 organiseert het Ariënsinstituut maandelijks een film- en gespreksavond over de rijkdom van het katholieke geloof. “Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de indrukwekkende serie ‘Catholicism’ van Robert Barron, hulpbisschop van Los Angeles. Hij legt hierin het katholieke geloof uit aan de hand van tien thema’s en neemt de kijker mee langs prachtige plekken met een voor het katholicisme bijzondere betekenis,” aldus rector Kuipers.

Lees verder

Patrick Kuipers ook rector van Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

Rector Patrick Kuipers (1975) van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut is met ingang van 1 juli 2021 tevens rector van Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in Hoeven (bisdom Breda). Hij volgt daar Norbert Schnell op, die aan de slag gaat in het parochiepastoraat van het bisdom Breda. Rector Kuipers is momenteel als docent liturgie bij de opleiding Bovendonk betrokken. “Het is voor mij dus geen onbekend terrein, ook omdat diverse priesters in het Aartsbisdom Utrecht hun vorming hebben gekregen in Bovendonk,” aldus Kuipers.

Lees verder

Oktobereditie Nieuwsbrief verschenen

De leden van de Diocesane Gebedskring hebben onlangs de oktobereditie ontvangen van de Nieuwsbrief van het Ariënsinstituut. Omdat vanwege de coronacrisis veel activiteiten werden afgelast of anders georganiseerd, is het tevens het eerste nummer van dit kalenderjaar. In het openingsartikel staat rector Kuipers dan ook uitgebreid stil bij de uitbraak van het coronavirus.

Lees verder

Retraite, bedevaart en ontmoeting

Van maandag 1 t/m vrijdag 5 april waren de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht, samen met die van het bisdom Rotterdam en het bisdom Groningen-Leeuwarden, op retraite in de Benedictijnenabdij van Gerleve (Duitsland). Aansluitend brachten zij een bezoek aan de sterfplek van de heilige Ludger in Billerbeck en waren zij te gast op het seminarie Borromaeum in Münster.

Lees verder

Priesterstudenten van Nederland ontmoeten elkaar in Schiedam

Ons deel bijdragen aan de inspanning voor het Evangelie (2 Tim. 1,8), wetende dat dit niet de weg van de minste weerstand is maar dat God ons hier kracht voor geeft. Dit was de boodschap van mgr. Van Luyn S.D.B. voor de priesterstudenten van Nederland tijdens de Eucharistieviering aan het begin van de jaarlijkse OPN-dag (Ontmoetingsdag Priesterstudenten Nederland) op 23 februari. De bijeenkomst werd ditmaal gehouden in Schiedam; de organisatie was in handen van de priesterstudenten van Vronesteyn (bisdom Rotterdam). Een verslag van Erik Rozeman, priesterstudent van het Ariënsinstituut:

Lees verder

Decembereditie Nieuwsbrief verschenen

De leden van de gebedskring rondom het Ariënsinstituut hebben rond 8 december Nieuwsbrief nummer 28 ontvangen. Hierin blikt rector Kuipers vooruit naar Kerstmis, “het feest waarop de relatie met God een nieuwe impuls krijgt. Door een persoonlijke ontmoeting met het Kind in de kribbe. Daarmee is Kerstmis niet alleen een verhaal van lang geleden, een verhaal van engelen en herders … maar een verhaal dat ertoe doet, dat van belang is voor onze wereld, voor onze Kerk, voor ons eigen leven.”

Lees verder

Een bijzonder cadeau voor het Ariënsinstituut

In het kader van het bezinningsprogramma voor de priesterstudenten van het Ariënsinstituut was op 22 november kerkhistoricus dr. Ton van Schaik te gast. Hij vertelde met veel enthousiasme over de katholieke emancipatie na de Tweede Wereldoorlog. Daarin is een grote rol weggelegd voor kardinaal Jan de Jong, aartsbisschop van Utrecht. Hij bracht ook een bijzonder cadeau mee: een dodenmasker van kardinaal De Jong.

Lees verder