Ariënsinstituut > Ariënsinstituut

Eerste Nieuwsbrief 2022 verschenen

De leden van de Diocesane Gebedskring hebben de eerste Nieuwsbrief van 2022 ontvangen van het Ariënsinstituut. In zijn bijdrage signaleert rector Kuipers onder meer enkele zorgen van lokale geloofsgemeenschappen: Komen de mensen wel terug na de lockdowns en de beperkingen van de afgelopen twee jaar? Hoe staan we er financieel voor en wat moet er gebeuren met onze kerkgebouwen? Lukt het ons om in stand te houden wat we belangrijk vinden en waar zetten we op in voor de toekomst?

Lees verder

Parochieavond in aanloop naar diakenwijding

In de geloofsgemeenschap van de H. Lambertus te Hengelo werd op donderdag 28 oktober een parochieavond gehouden in aanloop naar de diakenwijding van Erik Rozeman op zaterdag 13 november. De avond begon met een Eucharistieviering in de St. Lambertusbasiliek waar rector Patrick Kuipers van het Ariënsinstituut voorging. Pastoor Jurgen Jansen van de parochie De Goede Herder concelebreerde en Erik zelf assisteerde als acoliet.

Lees verder

Ariënsherdenking: ‘Ariëns is groot voorbeeld voor ons’

In Maarssen vond op 29 augustus de jaarlijkse Ariënsherdenking plaats. Bij het graf van Alphons Ariëns was een gebedsviering met mgr. Hoogenboom als agens, gevolgd door een Eucharistieviering in de nabijgelegen H. Hartkerk. Voor de studenten van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut geldt deze herdenking als de opening van het nieuwe studie- en vormingsjaar. Zij waren dan ook aanwezig bij de viering. Rector Kuipers moest dit jaar helaas verstek laten gaan vanwege het eerste studieweekend op Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Lees verder

Filmavonden over het katholieke geloof

In het seizoen 2021 – 2022 organiseert het Ariënsinstituut maandelijks een film- en gespreksavond over de rijkdom van het katholieke geloof. “Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de indrukwekkende serie ‘Catholicism’ van Robert Barron, hulpbisschop van Los Angeles. Hij legt hierin het katholieke geloof uit aan de hand van tien thema’s en neemt de kijker mee langs prachtige plekken met een voor het katholicisme bijzondere betekenis,” aldus rector Kuipers.

Lees verder

Patrick Kuipers ook rector van Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

Rector Patrick Kuipers (1975) van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut is met ingang van 1 juli 2021 tevens rector van Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in Hoeven (bisdom Breda). Hij volgt daar Norbert Schnell op, die aan de slag gaat in het parochiepastoraat van het bisdom Breda. Rector Kuipers is momenteel als docent liturgie bij de opleiding Bovendonk betrokken. “Het is voor mij dus geen onbekend terrein, ook omdat diverse priesters in het Aartsbisdom Utrecht hun vorming hebben gekregen in Bovendonk,” aldus Kuipers.

Lees verder