Theologicum Johannes Paulus II

Het programma van het Theologicum Johannes Paulus II bestaat uit:

  1. een selectie van vakken (inclusief tentamens), via contractonderwijs te volgen bij de Tilburg School of Catholic Theology (TST)
  2. een eigen aanbod van vakken (inclusief tentamens) op HBO niveau
  3. een selectie van vakken uit het aanvullend studie- en vormingsprogramma van de Priesteropleiding

Het curriculum van het Theologicum vind je hier.

De verschillende elementen van de opleiding worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Eén van de manieren waarop dit gebeurt is het integratiecollege, waarin de student leert verbanden te leggen tussen de verschillende vakken en waarin er ook ruimte is bepaalde vakken meer aandacht te geven.
Vanaf het begin volgt de student korte stages in het pastoraat, waarin hij zich kan oriënteren op de praktijk door middel van observatie, reflectie en praktische opdrachten.

Wie van het Theologicum Johannes Paulus II wil overstappen naar de Tilburg School of Catholic Theology kan de route van een colloquium doctum volgen.