Rector Kuipers

Patrick Kuipers werd op 26 juni 1975 geboren in Enschede. Al op zeer jonge leeftijd wist hij dat hij priester wilde worden en hij ging direct na zijn eindexamen gymnasium naar het Ariënskonvikt te Utrecht. Daar studeerde hij theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit. In 1996 was hij enkele maanden voor een stage op Papoea Nieuw Guinea bij de paters Maristen aldaar. Hij werkte er mee in een vormingsprogramma voor jongeren en pasgehuwden.

Na de afronding van zijn theologiestudie deed hij zijn pastoraal jaar in de St. Calixtusparochie te Groenlo. Op 29 januari 2000 werd hij in de St. Catharinakathedraal te Utrecht door kardinaal Simonis tot diaken gewijd.

Inmiddels was hij benoemd als pastor in de H. Drieëenheidsparochie en de Emmaüsparochie te Oldenzaal. Op 23 september 2000 volgde in de kathedraal te Utrecht de priesterwijding. In 2003 werd Kuipers benoemd tot pastor te Lichtenvoorde en omgeving. Een jaar later volgde zijn benoeming tot pastoor van negen parochies rond Lichtenvoorde, Aalten en Winterswijk, de latere St. Ludgerparochie. In deze jaren heeft hij ruime pastorale ervaring opgedaan.

In de zomer van 2008 werd hij benoemd tot conrector van het Ariënskonvikt met een studieopdracht aan de Faculteit Katholieke Theologie op het gebied van de Liturgiewetenschappen. Na de sluiting van het Ariënskonvikt als eigen priesteropleiding van het aartsbisdom werd hij benoemd tot rector van het Ariënsinstituut. In de periode dat de seminaristen niet in Utrecht studeerden, was hij het aanspreekpunt voor hen. Daarnaast werd hij benoemd tot voorzitter van de diocesane roepingenraad en tot gedelegeerde voor de pastoraal werk(st)ers met bijzondere aandacht voor het programma van toeleiding naar een benoeming in het Aartsbisdom Utrecht. Eind november 2013 behaalde rector Kuipers zijn kerkelijk licentiaat in de theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie. Momenteel doet hij onderzoek naar de ontwikkelingen van de liturgie van de Paasnacht in de jaren voorafgaand aan het Tweede Vaticaans Concilie en bereidt hij een proefschrift voor. Naast zijn werkzaamheden als rector en promovendus is Kuipers priester-assistent in de St. Catharinakathedraal en vormheer voor het aartsbisdom.