About rolandenthoven

Eerste Nieuwsbrief 2022 verschenen

De leden van de Diocesane Gebedskring hebben de eerste Nieuwsbrief van 2022 ontvangen van het Ariënsinstituut. In zijn bijdrage signaleert rector Kuipers onder meer enkele zorgen van lokale geloofsgemeenschappen: Komen de mensen wel terug na de lockdowns en de beperkingen van de afgelopen twee jaar? Hoe staan we er financieel voor en wat moet er gebeuren met onze kerkgebouwen? Lukt het ons om in stand te houden wat we belangrijk vinden en waar zetten we op in voor de toekomst?

Lees verder

Roepingenweekenden: Roeping? Tijd om te luisteren!

Het eerste weekend van de voorjaarsvakantie (18-20 februari) en het weekend van 14-16 oktober 2022 (herfstvakantie) organiseert het bisdom Groningen-Leeuwarden roepingenweekenden. Deze worden gehouden in een klooster in Thuine (vlak over de grens met Duitsland) en staan ook open voor jongeren van buiten het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Lees verder

Kardinaal Eijk wijdt Erik Rozeman tot diaken

De aartsbisschop van Utrecht kardinaal Eijk heeft op 13 november in de St. Catharinakathedraal Erik Rozeman tot diaken gewijd. Rozeman werd tot transeunt diaken gewijd: de laatste stap op weg naar zijn priesterwijding op 18 juni 2022. Op het Hoogfeest van St. Willibrord (7 november) was in de Nederlandse Kerkprovincie de Nationale Roepingenweek gestart. Deze diakenwijding vormde in het Aartsbisdom Utrecht het hoogtepunt en het sluitstuk van deze bijzondere week.

Lees verder

Diakenwijding Erik Rozeman op 13 november

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op 13 november Erik Rozeman tot diaken wijden. De plechtigheid vindt om 10.30 uur plaats in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht (Lange Nieuwstraat 36). Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is de plechtigheid beperkt toegankelijk. Ook geldt in de kerk de anderhalve meter maatregel en zijn mondkapjes verplicht. Wel zal de Eucharistieviering via een livestream op de Facebookpagina van de kathedraal te volgen zijn: klik hier voor het liturgieboekje.

Lees verder

Parochieavond in aanloop naar diakenwijding

In de geloofsgemeenschap van de H. Lambertus te Hengelo werd op donderdag 28 oktober een parochieavond gehouden in aanloop naar de diakenwijding van Erik Rozeman op zaterdag 13 november. De avond begon met een Eucharistieviering in de St. Lambertusbasiliek waar rector Patrick Kuipers van het Ariënsinstituut voorging. Pastoor Jurgen Jansen van de parochie De Goede Herder concelebreerde en Erik zelf assisteerde als acoliet.

Lees verder

Nationale Roepingenweek 2021 van 7-13 november

Voor het derde jaar op rij organiseert de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 7 tot en met zaterdag 13 november zijn er in elk bisdom en bij verschillende religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat.

Lees verder

Ariënsherdenking: ‘Ariëns is groot voorbeeld voor ons’

In Maarssen vond op 29 augustus de jaarlijkse Ariënsherdenking plaats. Bij het graf van Alphons Ariëns was een gebedsviering met mgr. Hoogenboom als agens, gevolgd door een Eucharistieviering in de nabijgelegen H. Hartkerk. Voor de studenten van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut geldt deze herdenking als de opening van het nieuwe studie- en vormingsjaar. Zij waren dan ook aanwezig bij de viering. Rector Kuipers moest dit jaar helaas verstek laten gaan vanwege het eerste studieweekend op Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Lees verder