About rolandenthoven

Erik Rozeman priester gewijd: ‘levendige vriendschap met Jezus’

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft op 18 juni Erik Rozeman tot priester gewijd. “Erik, met de priesterwijding ga je met de Heer op tocht en zul je vruchten voortbrengen die blijvend zijn,” zo zei kardinaal Eijk in zijn preek. “Vruchten voor jezelf en voor anderen die je als priester tot Christus zult brengen en via Hem tot de verrijzenis en het eeuwige leven in Gods Vaderhuis, de hemel.”

Lees verder

Dubbele diakenwijding in Utrechtse kathedraal

Kardinaal Eijk heeft op 7 mei in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht Antoon van Gaans en Richard Meijer tot diaken gewijd. “In september 2018 startte het Aartsbisdom Utrecht een nieuwe opleiding voor permanente diakens,” zo riep kardinaal Eijk tijdens zijn welkomstwoord in herinnering. “We zijn verheugd dat vandaag de eerste kandidaten van deze opleiding de diakenwijding gaan ontvangen.”

Lees verder

Eerste Nieuwsbrief 2022 verschenen

De leden van de Diocesane Gebedskring hebben de eerste Nieuwsbrief van 2022 ontvangen van het Ariënsinstituut. In zijn bijdrage signaleert rector Kuipers onder meer enkele zorgen van lokale geloofsgemeenschappen: Komen de mensen wel terug na de lockdowns en de beperkingen van de afgelopen twee jaar? Hoe staan we er financieel voor en wat moet er gebeuren met onze kerkgebouwen? Lukt het ons om in stand te houden wat we belangrijk vinden en waar zetten we op in voor de toekomst?

Lees verder

Roepingenweekenden: Roeping? Tijd om te luisteren!

Het eerste weekend van de voorjaarsvakantie (18-20 februari) en het weekend van 14-16 oktober 2022 (herfstvakantie) organiseert het bisdom Groningen-Leeuwarden roepingenweekenden. Deze worden gehouden in een klooster in Thuine (vlak over de grens met Duitsland) en staan ook open voor jongeren van buiten het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Lees verder

Kardinaal Eijk wijdt Erik Rozeman tot diaken

De aartsbisschop van Utrecht kardinaal Eijk heeft op 13 november in de St. Catharinakathedraal Erik Rozeman tot diaken gewijd. Rozeman werd tot transeunt diaken gewijd: de laatste stap op weg naar zijn priesterwijding op 18 juni 2022. Op het Hoogfeest van St. Willibrord (7 november) was in de Nederlandse Kerkprovincie de Nationale Roepingenweek gestart. Deze diakenwijding vormde in het Aartsbisdom Utrecht het hoogtepunt en het sluitstuk van deze bijzondere week.

Lees verder

Diakenwijding Erik Rozeman op 13 november

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op 13 november Erik Rozeman tot diaken wijden. De plechtigheid vindt om 10.30 uur plaats in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht (Lange Nieuwstraat 36). Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is de plechtigheid beperkt toegankelijk. Ook geldt in de kerk de anderhalve meter maatregel en zijn mondkapjes verplicht. Wel zal de Eucharistieviering via een livestream op de Facebookpagina van de kathedraal te volgen zijn: klik hier voor het liturgieboekje.

Lees verder