Curriculum opleiding tot diaconaal assistent (2020-2021)

Elke cursusdag begint om 9.30 uur met de viering van de Eucharistie.
Hieronder treft u de schema’s aan met de verdere dagindeling.

Jaar 1
Het eerste jaar is een basisjaar voor de cursisten van alle richtingen: diakenkandidaten, aspirant catecheten en aspirant diaconaal assistenten.

Bijeenkomst Ochtend (10.30 – 13.00 uur)  Middag (13.30 – 16.00 uur)
1 God en mens Inleiding Parochie en Organisatie
2 Inleiding Oude Testament Katholiek sociaal denken
3 Inleiding Nieuwe Testament Sociologie: God in Nederland
4 Christologie Caritas: geschiedenis en structuur
5 Pneumatologie Diaconie en geloof
6 Ecclesiologie Kerkelijke werkstructuren
7 Sacramenten Maatschappelijke organisaties

Jaar 2
In het tweede jaar van de opleiding tot diaconaal assistent is het programma gericht op verdieping van de diaconale werkwijze en doelen en op reflectie over het eigen stageproject. De colleges wordt samen met de derdejaars diakenkandidaten en aspirant catecheten gevolgd (op één college na [gecursiveerd in de tabel]: dat wordt samen met de tweedejaars diakenkandidaten gevolgd).

We horen projecten van anderen (best practices), gaan in op de eigen stijl van communiceren, leren over de sociale en levensbeschouwelijke samenwerkingspartners op gemeentelijk niveau; leren meer over armoede in Nederland en over de benadering ervan.

Daarnaast gaan we elke lesdag in op de voortgang van het stageproject.

Bijeenkomst Ochtend (10.30 – 13.00 uur)  Middag (13.30 – 16.00 uur)
1 Presentatie projecten Sociale kaart
1b Communicatiestijlen Kerkelijke documenten
2 Intervisie Groepsdynamica
3 Bisdombeleid / zending Intervisie
4 Presentaties Feestelijke afsluiting

Curriculum opleiding tot diaconaal assistent (2019-2020)

Elke cursusdag begint om 9.30 uur met de viering van de Eucharistie.
Hieronder treft u de schema’s aan met de verdere dagindeling.

Jaar 1
Het eerste jaar is een basisjaar voor de cursisten van alle richtingen: diakenkandidaten, aspirant catecheten en aspirant diaconaal assistenten.

Bijeenkomst Ochtend (10.30 – 13.00 uur) Middag (13.30 – 16.00 uur)
1 God en mens Inleiding parochie en organisatie
2 Inleiding Oude Testament Katholiek sociaal denken
3 Inleiding Nieuwe Testament Sociologie: God in Nederland
4 Christologie Caritas: geschiedenis en werkstructuren
5 Pneumatologie Diaconie en geloof
6 Ecclesiologie Kerkelijke werkstructuren
7 Sacramenten Kerkelijke en maatschappelijke
organisaties

Jaar 2
In het tweede jaar van de opleiding tot diaconaal assistent is het programma gericht op verdieping van de diaconale werkwijze en doelen en op reflectie over het eigen stageproject. Een aantal colleges wordt gezamenlijk met de andere leergroepen gevolgd.

We horen projecten van anderen (best practices), gaan in op de eigen stijl van communiceren, leren over de sociale en levensbeschouwelijke samenwerkingspartners op gemeentelijk niveau; leren meer over armoede in Nederland en over de benadering ervan.

Daarnaast gaan we elke lesdag in op de voortgang van het stageproject.