Curriculum opleiding tot diaconaal assistent (2021-2022)

Elke cursusdag begint om 9.30 uur met de viering van de Eucharistie.
Hieronder treft u de schema’s aan met de verdere dagindeling.

Jaar 1
Het eerste jaar is een basisjaar voor de cursisten van alle richtingen: diakenkandidaten, aspirant catecheten en aspirant diaconaal assistenten.

Bijeenkomst Ochtend (10.30 – 13.00 uur)  Middag (13.30 – 16.00 uur)
1 God en mens Inleiding parochie en organisatie
2 Inleiding Oude Testament Katholiek sociaal denken
3 Inleiding Nieuwe Testament Sociologie: God in Nederland
4 Christologie Caritas: geschiedenis en werkstructuren
5 Pneumatologie Diaconie en geloof
6 Ecclesiologie Kerkelijke werkstructuren
7 Sacramententheologie Kerkelijke en maatschappelijke organisaties

Jaar 3
Gedurende dit jaar zijn er vier cursusbijeenkomsten. Deze worden samen met de diakenkandidaten en de aspirant catecheten gevolgd. Daarnaast wordt onder supervisie van een plaatselijke priester, diaken of pastoraal werker een project uitgevoerd. Hiervan wordt mondeling en schriftelijk eindverslag gedaan.

Bijeenkomst Ochtend (10.30 – 13.00 uur)  Middag (13.30 – 16.00 uur)
1 Presentatie van de projecten Sociale kaart
2 Intervisie en afsluiting diakenkandidaten Groepsdynamica in een vrijwilligersorganisatie
3 Bisdombeleid en betekenis van de zending Intervisie
4 Presentaties eindverslag Vervolg ochtendprogramma