Data studiejaar 2021 – 2022

NB Alle cursusdagen zijn zaterdagen.

Jaar 1 Jaar 3
4 september 1 4 september 1
2 oktober 1b 2 oktober 2
30 oktober 2 4 december 3
4 december 2b 18 december 4
18 december 3 12 februari 5
22 januari 3b 26 februari 6
29 januari 4 12 maart diaconaal werkbezoek
12 februari 4b 9 april 7
26 februari 5 2 juli 8
12 maart 5b
26 maart 6
9 april 6b
4 juni 7
14 mei (!!!) 7b