Gebeden om roepingen

‘Je komt als geroepen’. Die tekst prijkt op het materiaal van Roepingenzondag 2020 (3 mei). Ook dit jaar reikt het aartsbisdom een aantal gebeden aan als stimulans voor het gebed om roepingen. Dit jaar is ervoor gekozen om het boekje uit 2018, waarin de bisschoppen en enkele oversten van ordes en congregaties een gebed geschreven hebben, opnieuw uit te brengen.

In het voorwoord benadrukt rector Kuipers van het Ariënsinstituut en voorzitter van het Interdiocesaan Roepingenoverleg (IRO) dat het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen een zeer belangrijke taak is binnen de Kerk. Rector Kuipers: “Als motto is dit jaar gekozen voor Je komt als geroepen. Dit motto drukt enerzijds de roeping uit van jonge mensen die zich vol vreugde en overgave aansluiten bij de Heer, zoals de eerste leerlingen dat deden. Anderzijds is Je komt als geroepen een uitdrukking van de gevoelde urgentie in de Kerk: de nood aan priesters en religieuzen is groot.”

“Zo kunnen we zonder priesters de Eucharistie niet vieren en juist die Eucharistie is bron en hoogtepunt van het christelijk leven. Dat hebben we ook ervaren tijdens de coronaviruspandemie, toen publieke vieringen moesten worden afgelast,” aldus Kuipers, die stelt dat belangrijk is om jonge mensen die zich door de Heer geroepen weten in woord en daad te ondersteunen. Kuipers: “Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed om roepingen. De Heer zegt het duidelijk: ‘Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten’ (Mt. 9, 38). We zijn dan ook blij en dankbaar dat zoveel mensen in Nederland het gebed om roeping een warm hart toedragen: niet alleen de gebedskringen in bisdommen, orden en congregaties, maar ook de diverse gebedsgroepen in onze parochies en geloofsgemeenschappen en niet te vergeten de vele individuele gelovigen die deze bijzondere intentie dagelijks in hun gebed meenemen.”

Om dat gebed om roeping te ondersteunen brengt het Interdiocesaan Roepingen Overleg, een samenwerking van de verschillende bisdommen en de Konferentie Nederlandse Religieuzen op het gebied van roepingenpastoraat, dit jaar opnieuw een bijzonder gebedenboekje uit. Hierin hebben de bisschoppen van de zeven Nederlandse bisdommen en vijf oversten van orden en congregaties voor iedere maand een gebed geschreven. Dit gebedenboekje is daarmee een unieke vorm van samenwerking vanuit het besef dat roepingenpastoraat onze gezamenlijke zorg is.
Rector Kuipers: “Laten we samen bidden, met elkaar verbonden over grenzen van bisdommen, parochies en gemeenschappen heen, in het vertrouwen dat de Heer in onze nood zal voorzien en vele mensen helpt te ontdekken welke weg Hij met hen wil gaan.”

Voor het gebedenboekje, klik hier (pdf).
Bestellen van het materiaal voor Roepingenzondag: roepingenraad@aartsbisdom.nl