Hoe te handelen bij roeping

Ga je graag naar de kerk, terwijl je genoeg andere hobby’s hebt?
Lees je graag in de Bijbel, terwijl er nog genoeg andere boeken zijn die je moet lezen?
Heb je het gevoel dat er meer is in dit leven, terwijl je best tevreden mag zijn?
Wellicht heb je dan te maken met roeping.

Het woord ‘roeping’ geeft het al aan: je roept niet jezelf, maar je wórdt geroepen. Roeping is een gave van God. Daarom is het belangrijk open te staan voor alle signalen die kunnen wijzen op Gods plan met jouw leven.

Dat plan zal nooit indruisen tegen het wezen van je persoon. Integendeel, je vindt het meest jezelf en je komt het meest tot ontplooiing als je beantwoordt aan je roeping.

Hoe herken ik een roeping?
Elk roepingsverhaal is persoonlijk en uniek, ook al zijn er best wel elementen aan te wijzen die in veel roepingsverhalen terugkomen. Er zijn er die van jongs af aan priester wilden worden; er zijn er die een heel duidelijk moment kunnen aanwijzen waarop God hen als het ware heeft gegrepen; anderen weer zijn gaan nadenken – misschien door bepaalde gebeurtenissen in hun leven – en merkten: ik ben meer van Hem als ik die weg opga. De klassieke symptomen die kunnen wijzen op roeping zijn:

 • innerlijke verwarring of juist zekerheid over de weg die je moet gaan
 • wens om bij Jezus te zijn en Hem te ontmoeten
 • wens om God bij de mensen te brengen
 • verlangen om je leven aan God toe te wijden
 • honger naar meer kennis van geloof en Kerk
 • grote vreugde bij de gedachte aan het priesterschap

Wat te doen bij de eerste verschijnselen?
Herken je één of meer bovenstaande symptomen, richt je dan eerst tot God zelf. Je kunt alleen op het spoor komen van Gods plan met jouw leven als je bewust met Hem in contact treedt.

 • laat de vraag tot je toe
 • zoek God in je persoonlijk gebed
 • overweeg dagelijks het Woord van God in de H. Schrift
 • neem zo veel mogelijk deel aan de Eucharistieviering
 • vorm je geweten en ontvang het sacrament van boete en verzoening
 • beleef de verbondenheid met een concrete geloofsgemeenschap

Wat te doen bij aanhoudende roeping?
Als je verlangen om priester te worden zo sterk is dat het een belangrijke rol gaat spelen in je leven, wordt het tijd om te gaan praten met een priester die je kan helpen om te onderzoeken of de roeping werkelijk van God komt. Je kunt hiervoor een afspraak maken met de priester van je parochie of een priester die indruk op je maakte. Hij kan je vertellen hoe hij zelf geroepen werd en de stap durfde te zetten om ‘ja’ te zeggen op Gods roepstem. Misschien herken je iets in zijn verhaal en bevestigt hij daarmee je verlangen.

Ook kun je contact opnemen met de rector van het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht. Hij wil graag een afspraak met je maken om te zien welke stappen je zou kunnen zetten.

Rector P. Kuipers
Keistraat 9
3512 HV Utrecht
tel.: 030-2310490
e-mail: rector@ariensinstituut.nl

Gebed
voor wie erover denkt om priester te worden

Goede God,
uw Zoon Jezus riep zijn leerlingen
om Hem te volgen.
Ook nu roept U telkens opnieuw priesters
in uw dienst,
om met U verbonden te zijn
en als herders voor uw volk te leven.
Schenk mij inzicht in uw bedoeling met mijn leven,
omdat ik wil onderzoeken of U mij roept
om priester te worden.
Help mij om te onderscheiden
of dit de levensstaat is
waarin ik U mag dienen en waarin ik uw liefde naar de mensen mag uitdragen.
Laat mij – als U dat wilt – een priester worden,
die in zijn leven laat zien dat hij van U is.
Dat vraag ik U op voorspraak van de heilige Maria,
door Christus onze Heer. Amen.

Klik op de afbeelding hieronder om de flyer ‘Hoe te handelen bij roeping’ te downloaden.