Congresbundel impulsdag roepingenpastoraat

Het Interdiocesaan Roepingen Overleg organiseerde op 7 november 2018 in Utrecht een landelijke impulsdag roepingenpastoraat onder het motto ‘Beter horen. De geloofsgemeenschap als omgeving om Gods roepstem te verstaan’. Doel van de bijeenkomst was het blijvend aandacht vestigen op het belang van roepingenpastoraat in parochies en religieuze gemeenschappen.

Vanuit allerlei parochies en religieuze gemeenschappen waren vertegenwoordigers aanwezig bij wie de pastorale zorg rond jeugd, jongeren en roeping in handen ligt. Vrucht van deze impulsdag is de begin juni 2019 verschenen congresbundel, die via de bisdommen en de Konferentie Nederlandse Religieuzen inmiddels landelijk is verspreid.

“De bundel wil helpen om het enthousiasme van de impulsdag gaande te houden. Dat is belangrijk, want 7 november werd heel duidelijk dat aandacht geven aan roepingen een permanente verantwoordelijkheid is, die onlosmakelijk verbonden is met het kerkelijk leven van iedere geloofsgemeenschap,” zo schrijft rector Kuipers van het Ariënsinstituut in de aanbiedingsbrief waarmee de bundel in het Aartsbisdom Utrecht is verzonden.
De voorzitter van de Diocesane Roepingenraad vervolgt: “Deze bundel bevat daarom niet alleen de teksten die tijdens de impulsdag zijn uitgesproken, maar ook een aantal interviews met mensen uit de verschillende bisdommen en enkele kloosters. Ook is een aantal concrete tips op een rijtje gezet, waarmee mensen in de parochies concreet aan de slag kunnen. Wij hopen dat deze congresbundel u inspiratie biedt bij uw eigen inspanningen op het terrein van roepingenpastoraat.”

Klik hier om de congresbundel te bekijken/downloaden

Wie een gedrukt exemplaar wil ontvangen, kan contact opnemen met het secretariaat van de Diocesane Roepingenraad via e-mail: roepingenraad@aartsbisdom.nl.
NB Bij uw bestelling ontvangt u een factuur voor de verzendkosten.