Glossy ‘Priester’

een uitgave van de Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht

Bij gelegenheid van Roepingenzondag 2013 (21 april) heeft de Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht een glossy magazine uitgebracht: Priester. Deze dag viel midden in het ‘Jaar van het Geloof’, uitgeroepen door emeritus paus Benedictus XVI.

Het aartsbisdom kampt met een tekort aan priesters; met dit tijdschrift wil de Roepingenraad de aandacht vestigen op het leven en werken van de priester anno 2013. Want ook nu zijn er nog mannen die gehoor geven aan de roepstem van de Heer.

Voor dit tijdschrift is een ‘dwarsdoorsnede’ gemaakt van de actieve clerus van het aartsbisdom: de oudste geïnterviewde priester is geboren in 1938, de jongste in 1983. De priesters vertellen in dit blad openhartig over hun roeping, hun geloof, hun twijfels en hun overtuigingen. Maar ook over wat het vraagt om juist in deze tijd als priester te werken – en wat ze daarvoor terugkrijgen.

Deze website biedt diverse aanvullende materialen rondom de Priester zoals een extra interview, een filmpje, achtergrondinformatie en natuurlijk de mogelijkheid (extra) exemplaren van de Priester te bestellen: klik op de afbeelding hierboven of bel 030 2361570. De Priester kost € 7,50 incl. verzenden.


Interview (video) met Patrick Kuipers, rector van het Ariënsinstituut en voorzitter van de Roepingenraad, waarin hij openhartig vertelt over het dagelijks leven van een priester

Bid een noveen (klik op de afbeelding)

Bestellen

Contact

Wie wil bidden om roepingen voor het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven, kan zich aansluiten bij de Gebedskring rond het Ariënsinstituut: klik hier voor meer informatie.