Gebed om roepingen

God, wij danken U voor de heilige Willibrord
en voor alle geloofsverkondigers
die in onze Lage Landen uw liefde
bekend gemaakt hebben.

Wij bidden U:
geef ons nieuwe geloofsverkondigers,
die, zoals eens Willibrord,
in U hun geluk vinden
en hart hebben voor wie U nog niet kennen,
die de schoonheid en de kracht
van het Evangelie laten ervaren
aan mensen die aarzelen
of zij wel kunnen geloven,
die ondanks tegenslagen en vijandschap,
waarmee zij geconfronteerd worden,
vol goede moed Christus blijven verkondigen.

Beziel onze geloofsgemeenschappen
met het verlangen te getuigen
van Christus en zijn liefde
en roep ook onder ons mensen
om hun leven in dienst te stellen
van uw Evangelie
als religieus of als diaken of priester.

Wij beseffen dat ons geloof soms maar klein is;
daarom bidden wij U:
versterk in ons de hoop op uw Rijk van vrede;
open onze ogen voor Christus, onze broeder en Verlosser;
woon in ons hart, opdat wij groeien in barmhartigheid en liefde,
en maak ons tot getuigen van U.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht

 

Gebed uit Gebeden om roepingen (2020)

(In 2021 is ervoor gekozen het inmiddels traditionele gebedenboekje niet opnieuw te drukken, maar u te wijzen op de editie van vorig jaar, waarin de bisschoppen en enkele oversten van ordes en congregaties een gebed geschreven hebben).