Ariënsinstituut > Opleidingen

Opleidingen van het Aartsbisdom Utrecht in 2019

De pastoors van het Aartsbisdom Utrecht hebben in januari een brief ontvangen over de opleidingen van het Aartsbisdom Utrecht in 2019. Het Aartsbisdom Utrecht is, in samenwerking met het Ariënsinstituut en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI), in september 2018 gestart met een nieuwe vorm van opleiding tot onbezoldigd permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent. In september 2019 zal een nieuw studiejaar starten – in de brief vragen rector Kuipers van het Ariënsinstituut en mevr. dr. Versteegen (teamleider DKCI) de medewerking van de pastoors om ook van die editie een succes te maken.

Lees verder