Roepingenzondag 2024

Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldroepingendag – in 2024 is dat op (20 en) 21 april. Op deze Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Als motto is dit jaar voor Nederland gekozen: ‘Wat vraagt God van jou?’. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Patrick Kuipers is rector van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad. Hij zegt: “De campagne van dit jaar is een uitnodiging aan (jonge) mensen om te ontdekken wat God van hen vraagt, hun angsten en onzekerheden opzij te zetten en uiteindelijk de stap te zetten om aan hun roeping gehoor te geven.”

Kuipers: “Wie zich geroepen weet door God kan niet anders dan opstaan en op weg gaan om het Evangelie te verkondigen. Zij hebben daarbij onze steun heel hard nodig. Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed om roepingen. Daarom nodig ik iedereen uit om te bidden om roepingen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring.” Daarin bidden inmiddels honderden mensen uit het aartsbisdom dat de Heer onze Kerk mag zegenen met nieuwe priesters. Leden van de gebedskring ontvangen meermalen per jaar een Nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ontmoetingsdag.

Gebeden om roepingen
Verschillende bisdommen, waaronder het Aartsbisdom Utrecht, brengen al vele jaren een brochure uit met gebeden om roepingen. Ook dit jaar reiken zij de gelovigen gebeden aan. Er is wederom voor gekozen het inmiddels traditionele gebedenboekje niet opnieuw te drukken, maar u te wijzen op de editie van 2020, waarin de bisschoppen en enkele oversten van ordes en congregaties een gebed geschreven hebben. Deze gebeden zijn bijvoorbeeld te gebruiken bij de opening van een vergadering of bijeenkomst, als voorbede tijdens een viering, als maandelijkse publicatie in het parochieblad maar ze kunnen ook thuis gebeden worden.

Boodschap paus
Paus Franciscus publiceert bij gelegenheid van Roepingenzondag (in 2024 is de 61ste editie) altijd een boodschap. Klik hier voor de Nederlandse vertaling.

Materialen downloaden
Hieronder zijn de verschillende materialen voor Roepingenzondag 2024 te downloaden (ook dit jaar is het inmiddels traditionele gebedenboekje niet opnieuw gedrukt: de Roepingenraad wijst u wederom op de editie van 2020):

Boekje ‘Gebeden om roepingen’
Gebedsprentje
Poster

Parochiebladartikelen:
Wat vraagt God van jou?: Roepingenzondag 2024
De diocesane Gebedskring om Roepingen

Liturgisch materiaal:
Mededeling voor de vieringen op Roepingenzondag
Gebed om Roepingen I
Gebed om Roepingen II
Gebed om Roepingen III
Gebed om Roepingen IV
Litanie om heilige priesters
Misformulier om roepingen
Preek Roepingenzondag
Vesperlof om roepingen
Voorbede Roepingenzondag

Gebedskring
Inschrijfformulier
Online aanmelden

Achtergrondmateriaal
Waarom priesters? – brief aartsbisschop Eijk over het priesterschap

Afbeeldingen
Christusicoon
Ultieme uitdaging
Goede Herder
Poster Roepingenzondag 2024